office@soneco.bg
logo-symbol

Опит

I. Автоматизиран контрол и управление

В рамките на 4 години, за нашите клиенти разработихме 35 интелигентни електронни устройства. Текущите ни проекти се базират на 32-битови микроконтролери и SOM модули, с множество интерфейси за комуникация и работа в мрежа:

 
1. Интерфейси за кабелна комуникация

 • Ethernet
 • USB – HOST/OTG/Device
 • UART, RS232, RS485
 • 1-wire

2. Широкообхватна безжична комуникация

 • LTE, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, GSM, SMS


3. Безжична комуникация с малък обхват

 • Bluetooth
 • WiFi
 • 2.4Ghz, 868MHz и 433Mhz


4. GPS/GNSS позициониране и следене
 
5. Индустриални 2,8” – 12,0” TFT дисплеи с резистивен touch
 
6. Капацитивни “touch” клавиатури, вкл. MOC
 
7. Стъпково управление на електродвигатели
 
8. Нисковолтови DC/DC ключови захранвания
 
9. RGB LED драйвери с висока яркост и мощност

II. Оптимизация

1. Логистика и производство

 • Намаляване на BOM и съответните разходи
 • Потребителски интерфейси

2. Хардуер и фърмуер

 • Намаляване на консумацията
 • Оптимизиране на сорс код

expertise