office@soneco.bg

Контролер за вграждане в турникет

Контролер за вграждане в турникет представлява управляващ електронен модул за първично и последващо вграждане в турникети. Чрез контролера се осигурява контрол на достъпа, използвайки билетна система със свързан билетен сървър в локална мрежа.Контролерът за вграждане в турникети представлява електронно устройство за контрол на достъпа, което се вгражда във всякакъв тип турникети. Устройството управлява турникетния механизъм, на база на решение за отваряне, което се определя от отдалечен билетен сървър, свързан с контролера в локална мрежа. Контролера позволява свързване на до два броя USB баркод четци, един брой RS232 четец, четец за RFID карти. ETHERNET достъп осигурява връзка до отдалечения билетен сървър. В устройството има пълноразмерен TCPIP стек, който поддържа основните протоколи на канален, мрежови, транспортен и приложен слой. Устройството ползва DHCP клиент за вземане на адрес.
Възможност за външна клавиатура позволява ръчно въвеждане на нечетими от скенерите баркод номера. RGB светодиодна лента дава визуална информация за различни събития при опит за достъп. Възможност за свързване на зумер с поддръжка на мелодии позволява звукова сигнализация на събитията на достъп. В устройството има вграден часовник за реално време, който се използва за времева марка при съхраняване на ЛОГ информация за възникналите събития. При наличие на интернет, устройството поддържа допълнителна връзка с комуникационен сървър, който може да управлява директно турникета, да конфигурира устройството, да прави фърмуерен ъпдейт и да сваля ЛОГ информация за възникналите събития. Контролния сървър може да въвежда списък с баркод номера, които да се проверяват независимо от билетния сървър. 2.8" TFT цветен дисплей позволява извеждане на съобщения при опит за достъп под формата на анимации и картинки.
Фърмуера на устройството е базиран на операционна система за реално време FreeRTOS, която е специално интегрирана и съвместена с използваните драйверни модули за ETHERNET, USB, дисплей. Модула за управление на дисплея е специфично създаден за устройството и съвместен с графичната библиотека. Дава се възможност за въвеждане на данни чрез резистивен touch screen.

✓ Поддържа до 2бр USB баркод четци за сканиране на билети;
✓ Поддържа допълнителен RS232 баркод четец;
✓ 10/100BT ETHERNET интерфейс за връзка с билетен сървър и интернет връзка с контролен сървър;
✓ Поддържа свързване на външна клавиатура за ръчно въвеждане на баркодове, при невъзможно прочитане от баркод четците;
✓ Поддържа управление на RGB светодиодна лента за извеждане на светлинна индикация за съответните събития на достъп. Управлява се от билетния сървър;
✓ Поддържа 125KHz RFID четец за карти, които се ползват за осигуряване на постоянен достъп до обекта;
✓ Наличие на 2.8" TFT цветен дисплей за извеждане на картинки за съответните събития на достъп;
✓ Вградена енерго-независима памет от 64mbit позволява съхраняване на списък с активни баркодове за достъп, който може да се ползва при липса на връзка с билетния сървър;
✓ Наличен SD card интерфейс с поддръжка на FAT32 файлова система за запис на конфигурацията на устройството и ЛОГ файлове от събития за достъп, фърмуерен ъпдейт;
✓ Поддържа свързване на зумер, чрез който може да се извежда звукова сигнализация според събитието за достъп. Позволява опростени мелодии, които се контролират от билетния сървър;
✓ Фърмуер на устройството, базиран на операционна система за реално време FreeRTOS;
✓ Специално Оптимизиран за устройството драйвер за управение на дисплея, интегриран с използваната графична библиотека;
✓ Съвместен ETHERNET, USB host драйвер съвместен TCPIP стек;
✓ Опционален резистивен touch панел за въвеждане на команди на дисплея от потребителя;
✓ Специално разработен комуникационен протокол за връзка с билетния сървър;
✓ Допълнителна интернет връзка към конфигурационен сървър за директно управление на вратата на турникета, конфигурация на устройството и ъпдейт на фърмуера;

Конфигурационен сървър


Конфигурационният сървър позволява дистанционен контрол на устройствата, дистанционна конфигурация на параметрите и ъпдейт на фърмура през интернет. Самото обновяване на фърмуера позволява обнояване на всички енерго-независими памети на устройството. Комуникацията по ъпдейт на фърмуера и фърмуерните файлове са криптирани, което позволява допълнителен контрол на разрешените устройства за ъпдейт и разрешената версия на фърмуера за ъпдейт. Фърмуерните файлове се записват в SD картата на устройството, след което се използват локално за процедурата по ъпдейт. Чрез конфигурационния сървър могат да бъдат задедени и качени картинки, които да се извеждат на дисплея на устройството при различни събития. Конфигурационния сървър интегрира използване на база данни за съхранение на информация за потребители и групи, турникети, обекти. Тази йерархична структура позволява лесна и удобна работа с всички турникети за даден обект групово.

✓ Предоставя WEB потребителски интерфейс за лесно ползване от страната на потребителите;
✓ Използва оптимизиран Socket интерфейс за връзка с турникетите;
✓ Използва база данни за съхраняване на данни на потребители, групи, обекти и турникети;
✓ Функционалност за промяна на всички настройки на турникетите;
✓ Функционалност за сваляне и проверка на ЛОГ информация от събитията на турникетите;
✓ Функционалност за локално съхраняване на списък с разрешени баркод номера;
✓ Директно управление на вратата на турникета, възможност за отключване при аварийна ситуация на даден обект;
✓ Функционалност за запис на картинки за LCD дисплея на турникетите, които се извеждат при различни събития на достъп;
✓ Възможност за ъпдейт на фърмуера и запис на всички енерго-независими памети в устройството, използване на AES128 криптиране на информацията;

Извършени дейности

✓ Дизайн на система за тест и доказване на избраната концепция, полеви тест с вграждане в избран турникет;
✓ Дизайн на принципна схема, на база на избраните основни компоненти, експорт на PDF на схемата за преглед;
✓ Дизайн на печатна платка, механичен разчет за вграждане в кутия и разположение в турникета;
✓ Производство на първа ревизия прототипи, поръчка на печатни платки и организиране на компоненти. Асемблиране и оживяване на прототипната серия;
✓ Създаване на комуникационен протокол за връзка с билетния сървър, комуникационен протокол за връзка с конфигурационния сървър, интегриране на устройството със сървърите на ниво комуникация;
✓ Дизайн на фърмуер. Създаване на основните драйверни модули за ETHERNET, USB, RS232, TCPIP, SD card, създаване на приложнен фърмуер за обезпечаване на заложената функционалност. Тестове и корекции, оптимизация на фърмуера;
✓ Дизайн на контролен сървър, създаване на всички модули на сървъра, WEB потребителски интерфейс, Socket интерфейс за връзка към устройствата, база данни и основна функционалност;
✓ Създаване на потребителска документация за системата. Процедура по ъпдейт на фърмуера, настройка на устройствата;
✓ Производство на 40бр устройства, поръчка на печатни платки и компоненти, асемблиране и оживяване;
✓ Инсталация на устройствата на обект в предварително инсталирани турникети. Запускане на цялостна билетна система и организиране на обучение в реални условия на налични събития;