office@soneco.bg

Контролер за пелетна горелка

Контролерът за пелетна горелка представлява индустриален контролер, управляващ процесите на работа на пелетна горивна камера. Той е предназначен за първично вграждане в производство на конкретен модел пелетна камера.
Дизайнът и работата на контролера са тясно свързани с използваните механизми на горелката. Устройството предоставя графичен потребителски интерфейс и резистивен Touch панел на 5" цветен TFT дисплей с резолюция 480x272 пиксела. Използвания графичен потребителски интерфейс дава възможност за меню на много езици, като по подразбиане са заложени Български и Английски език. Всички изпълнителни механизми на пелетната камера се управляват само от полупроводникови елементи, без наличие на електро-механични релета с цел постигане на висока надеждност на систмата, в съответствие с изискванията на приложението. Устройството предоставя възможност за свързване на интернет мрежов разширител, позволявайки отдалечен достъп, задаване на режими и получаване на информация от потребителя, чрез мобилно приложение или WEB интерфейс за достъп.

Имплементирания алгоритъм за управление на процеса на горене включва:
Прочитане на температура на вода на водната систма на горелката от сензор с 1WIRE интерфейс
Прочитане на състояние и сила на пламъка в горелката, използвайки аналогов сензор за осветеност
Автоматично управление на винтов шнек за зареждане на пелети
Динамично управление на мощността на електрически нагревател, използван при запалване на горивото, позволявайки запалванто да бъде автоматизирано
Динамично управление на мощността на електрически вентилатор, позволявайки динамичен контрол на силата на горене на горивото в пелетната камера по време на цикъла на горене
Управление на механична система за чистене на отработеното пелетно говиво, според зададения цикъл на горене

Анимирани икони дават състоянието на системата в реално време чрез графичния потребителски интерфейс
Поддръжка на интернет мрежов разширител, позволявайки отдалечен достъп


Техническо решение

Техническото решение се определя сновно от най-важното техническо изискване към проекта: надеждност и лесно използване. Залагайки на фърмуер без използване на операционна система за реално време помага за изпълнението на двата критерия. Заменайки електро-механичните управляващи елементи с полупроводникови високоволтови елементи се постига допълнително повишаване на надежността за целия период на използване на устройството. Използвания графичен потребителски интерфейс е допълнително доработен за да се вмести в изискванията за лесна работа с устройството. Контролера разполага с енерго-независима памет, съхраняваща текущото състояние, позволяващо напълно автоматизирано възстановяване на зададения режим от потребителя, при отпадане на захранващото напрежение..

✓ Внедряване на фърмуер без използване на операционна система за реално време;
✓ Използване на високоволтови полупроводникови компоннти, избягвайки наличие на електро-механични релета за управление на изпълнителните механизми;
✓ Touch потребителски интерфейс и оптимизирана за проекта графична библиотека;
✓ Имплементирани процедури за детекция на дефектирали сензори и изпълнителни механизми;
✓ Поддръжка на многоезично меню, с имплементирани Български и Английски език по подразбиране;
✓ Предвиден интерфейс за връзка с интернет разширителен модул, позволявайки ползване от разстояние;

Извършени дейности

✓ Създаване на крайно техническо задание за разработка и избор на основни компоненти, на база на предоставените функционални изисквания;

✓ Дизайн на принципната електрическа схема, на база на избраните основни компоненти, Предоставяне на PDF изглед на схемата на клиента;

✓ Дизайн на печатната платка, и вграждане на електрония модул в избраната кутия на устройството;

✓ Производство на първа ревизия на прототипи, поръчка на печатни платки и компоненти, организиране на производство на прототипната серия;

✓ Дизайн на фърмуер. Дизайн и интегриране на базовите фърмуерни модули и основни блокове за работа с изпълнителните механизми. Дизайн на основното приложение, настройка и оптимизиране;

✓ Производство на втора версия на прототипи, поръчка на печатни платки и компоненти, организиране на производство;

✓ Представляване на клиента за преминаване на всички лабораторни тестове по безопасност и електромагнитна съвместимост за получаване на CE сертификат по приложимите стандарти на приложения клас за бзопасност и електромагнитна съвместимост;

✓ Създаване и предоставяне на пълна производствена и потребителска документация;