office@soneco.bg

Редизайн

Обновленията дават възможност за:

  1. Добавяне на нови, конкурентноспособни функционалности към устройството
  2. Прилагане на най-новата технология
  3. Намаляване на разходите
  4. Повишаване енергийната ефективност на устройството