office@soneco.bg

За фирмата

Сонеко ООД е основана през 2012г., от Ангел Станчев и Димитър Белев.

Дейността ни е насочена към разработка и производство на интелигентни електронни модули и устройства, за фирми работещи в областта на автомобилната промишленост, индустриален контрол и управление, автоматизация, наблюдение, сигурност и контрол на достъп. Фокусирани сме върху максимално бързо изпълнение на етапите на разработка и постигане на най-ниско съотношение цена-производителност, на електронните модули.

Фирмата ни предлага и услуги за механичен дизайн на корпуси и изготвяне на прототипи от ABS, PLA и PET-G материали, посредством 3D FDM принтер.

 

 

Ангел Станчев

Дата на раждане: 19.03.1981

Email: angel.stanchev@soneco.bg

Управител
Маркетинг и бизнес развитие

Отговорности: Водене на преговори с ключови клиенти и подготовка на договори; Организация на връзки с обществеността и реклама на компанията; Подбор на доставчици и ценови преговори; Организация на логистика. 

Димитър Белев

Дата на раждане: 14.07.1984

Email: dimitar.belev@soneco.bg

Управител
Технически директор

Отговорности: Изготвяне на организационна структура, възлагане на задачи и отговорности и оценяване членовете на екипите; Подбор на персонал, одобряване на програми за обучение на служителите; Контрол на осъществяването на дейностите и проектите.