office@soneco.bg

Изпитване за съответствие и сертификация

Етапи

 1. Задаване и проучване на стандартите за безопастност и електромагнитна съвместимост.
 2. Представляване на клиента по време на изпитването за безопастност и електромагнитна съвместимост.
 3. Представяне на протоколите от акредитирана лаборатория, необходими за сертификация.
 4. Опит:
  – EMC: EN 55022, EN 55011, EN 61000-4-20, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6;
  – EMC автомобили: ISO 7637-2, ISO 7637-3;
  – Безопасност: EN 60730-1, EN 60730-2-5, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 60950-1, EN 62233;
  – Експлозивни атмосфери: EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31.