office@soneco.bg

Хардуерен дизайн

Етапи на хардуерния дизайн

hardware design1


I. Проучване

1. Задаване параметрите на проекта

 • Запознаване с изискваните конкретни приложения и техните особености
 • Организиране на срещи с клиентите с цел изясняване и коректно документиране на функционалните изисквания

2. Техническо проучване

 • Изработване на оптимална развойна стратегия
 • Създаване на първоначален дизайн и възможни методи за реализирането му


3. Анализ на разходите (дизайн и производство)

 • Оценяване на възможните функционални спецификации и версии на BOM

4. Създаване на график на проекта

II. Спецификация

1. Задаване на целите и насоката на проекта

 • Приоритетно разглеждане на задачите, въз основа на направеното проучване, съответните изисквания и характеристики

2. Електромеханични спецификации

 • Оптимален дизайн, с цел да се намали цената на производствения процес.

3. Завършване на график на проекта

southern-tip_1789589i


III. Разработка

1. Дизайн на принципни схеми и графичен оригинал на печатни платки

 • Схемотехника на цифрови схеми и смесени аналогово-цифрови схеми с микроконтролери
 • Дизайн на аналогови и RF схеми
 • Дизайн на вградени системи
 • Дизайн на схемни решения за комуникация по кабел – USB, Ethernet, UART, RS4xx и други
 • Схеми за управление на цветни TFT дисплеи

2. Производство на прототипи

 • Поръчка на печатни платки и BOM
 • Насищане на печатни платки

IV. Интеграция и имплементация

 1. Софтуерна/хардуерна интеграция
 2. Предпроизводствени прототипи
 3. Тестове и крайна интеграция
 4. Проверка за съответствие със спецификациите
 5. Завършване на документацията
 6. Демонстрация и обратна връзка от клиента


V. Производствен етап – предварителна серия

 1. Подготовка на нужната за производство документация
 2. Оптимизация на разходите
 3. Тестове за съответствие с дизайна и надеждност
 4. Сертифициране от акредитирани частни или държавни лаборатории, в случай, че проектът го изисква

VI. Масово производство

 1. ECR/ECO, ревизии и обновления на продукта
 2. Техническа поддръжка