office@soneco.bg

Създаване на нови продукти

Работим усилено, за да надхвърлим целите поставени от клиентите ни. Участваме във всички етапи от процеса на разработка на всеки един нов продукт.

Процесът на разработка и нашите възможности

Водещите причини за успеха на компанията ни, са добре дефинираните цели и задачи, за всеки един етап от развитието на продуктовия дизайн.Те ни позволяват да се съсредоточим изцяло върху създаването и оптимизацията на продукта, без да се налага да преоткриваме процеса. За да постигнем очакванията на клиентите, се придържаме изцяло към стратегията си, което, от друга страна, значително намалява разходите по време на работа.


 

Етапи на продуктовия дизайн          

 

 I. Проучване

1. Задаване параметрите на проекта

 • Запознаване с изискваните конкретни приложения и техните особености
 • Организиране на срещи с клиентите с цел изясняване и коректно документиране на функционалните изисквания

2. Техническо проучване

 • Изработване на оптимална развойна стратегия
 • Създаване на първоначален дизайн и възможни методи за реализирането му

3. Анализ на разходите за дизайн и производство

 • Оценяване на възможните функционални спецификации и версии на BOM

4. Създаване на график на проекта

 

 II. Спецификация  

1. Задаване на целите и насоката на проекта

 • Приоритетно разглеждане на задачите, въз основа на направеното проучване, съответните изисквания и характеристики

2. Електромеханични спецификации

 • Оптимален дизайн, с цел да се намали цената на производствения процес.


3. Завършване на график на проекта 

III. Разработка 

southern-tip_1789589i

1. Дизайн на принципни схеми и графичен оригинал на печатни платки

 • Схемотехника на цифрови схеми и смесени аналогово-цифрови схеми с микроконтролери
 • Дизайн на аналогови и RF схеми
 • Дизайн на вградени системи
 • Дизайн на схемни решения за комуникация по кабел – USB, Ethernet, UART, RS4xx и други
 • Схеми за управление на цветни TFT дисплеи

2. Производство на прототипи

 • Поръчка на печатни платки и BOM
 • Насищане на печатни платки

3. Фърмуерен/Софтуерен дизайн

 • Дизайн на фърмуер за 8, 16, или 32-битов микроконтролер на Microchip, според изискванията на проекта
 • Решенията ни за обработка на данни включват, но не са ограничени до: GSM, 3G, GPS, Bluetooth и WiFi модули, аналогови и цифрови сензори и актуатори, жични и безжични протоколи, контрол на TFT дисплеи


IV. Интеграция и имплементация

southern-tip_1789589i

 1. Софтуерна/хардуерна интеграция
 2. Предпроизводствени прототипи
 3. Тестове и крайна интеграция
 4. Проверка за съответствие със спецификациите
 5. Завършване на документацията
 6. Демонстрация и обратна връзка от клиента


V. Начален производствен етап

 1. Подготовка на нужната за производство документация
 2. Оптимизациране на разходите
 3. Тестове за съответствие с дизайна и надеждност
 4. Сертифициране от акредитирани частни или държавни лаборатории, в случай, че проектът го изисква


VI. Следпроизводствен етап: поддръжка и обновления

 1. ECR/ECO, ревизии и обновления на продукта
 2. Техническа поддръжка